A BARNASUD estem decididament involucrats en la protecció del medi ambient. Amb aquest objectiu, hem implantat un sistema de gestió ambiental d'acord a la Norma Internacional ISO 14001:2004. En aquest sentit, ens comprometem a desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte per al medi ambient, seguint les premisses següents:

 • Assegurar el compliment de la legislació ambiental vigent, així com els requisits voluntaris que se subscriguin, i fer-los formar part de la nostra política corporativa.
 • Promoure l'estalvi i l'eficiència del consum energètic, així com la producció d’energies renovables als nostres edificis.
 • Controlar i minimitzar el consum d’aigua, així com promoure’n l'estalvi.
 • Controlar i minimitzar la generació de residus, aplicant mesures per a una major segregació d'aquests i donant prioritat al reciclatge i a la reutilització.
 • Assignar els mitjans i les responsabilitats necessàries per garantir la millora contínua del sistema, fomentar la cerca i el desenvolupament de nous processos que tendeixin a minimitzar i prevenir els impactes ambientals de les nostres activitats.
 • Formar, entrenar, fomentar i sensibilitzar en tots els àmbits el personal del centre per assegurar que l’objectiu bàsic de prevenció de la contaminació i protecció del medi ambient és entès i assumit per tothom de la nostra organització.
 • Involucrar també els nostres proveïdors i empreses subcontractades en el nostre sistema de gestió ambiental quan estiguin treballant a les nostres instal·lacions.
 • Desenvolupar projectes que puguin implicar els usuaris de les nostres instal·lacions en el respecte per al medi ambient.

Alguns dels gestos quotidians que fem a BARNASUD per contribuir a un món més sostenible i complir amb les nostres premisses són:  

 • Encesa/apagada automàtica de la il·luminació per aprofitar el màxim de llum natural.                                                            
 • Sistema de recollida selectiva de residus per a totes les botigues del centre.
 • Papereres amb sistema de recollida selectiva per als residus generats pels nostres visitants.
 • Punt de recollida de piles utilitzades al costat del Punt d’Informació per al seu posterior tractament especialitzat.
 • Punt verd al passadís de Carrefour en què dipositar aquells residus que no es poden deixar als contenidors del carrer (fluorescents, etc.).

Des de BARNASUD no cessem en el nostre afany de cercar noves formes de promoure la cura de l’entorn.  Per això, si tens qualsevol suggeriment, pots posar-te en contacte amb nosaltres AQUÍ.

PETITS GESTOS, GRANS TRIOMFS

Uneix-te a nosaltres!